Kapalı akciğer ameliyatları

Kapalı akciğer ameliyatları

Video yardımlı torakoskopik cerrahi adı verilen bir cerrahi yöntemle; akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi, kanser tanı ve tedavisi, akciğer zarı hastalıkları tanı ve tedavisi ile halk arasında akciğer sönmesi adı verilen pnömotoraksın tedavisi yapılabilmektedir.

Bu kapalı ameliyatlar sayesinde hastalar daha az ağrı duymakta, hastanede kalış süreleri kısalmaktadır.

Bilgilendirme amaçlıdır, detaylı bilgi ve muayene için hekiminize başvurunuz.