Akciğer kanseri

Akciğer kanseri

Akciğer kanserinin pek çok tipi ve evresi olup cerrahi tedavi yapılıp yapılmayacağına bunlara göre karar verilmektedir.

Cerrahi tedavi açık ve kapalı teknikle yapılabilir.

Akciğer kanserini kesin olarak önlemenin bir yolu olmayıp, riski azaltmak için yapılabilecek birtakım önlemler mevcuttur.

Bilgilendirme amaçlıdır, detaylı bilgi ve muayene için hekiminize başvurunuz.